OS-08 Zahteva za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki

Oddaj zahtevo

Ne

Opis postopka

Priloge

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov