UP-06 Vloga za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom

Oddaj vlogo

Ne

Opis postopka

Priloge

Dodatna pojasnila

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov