UP-07 Prijava uporabe zvočnih naprav na prireditvah in shodih

Oddaj vlogo

Ne

Opis postopka

Dodatna pojasnila

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov