OS-05 Vloga za odpis, delni odpis, odlog oz. obročno plačilo zapadle terjatve

Opis postopka

Priloge