ZS-04 Vloga za raztros pepela oziroma pokop zunaj pokopališča

Oddaj vlogo

Ne

Opis postopka

Priloge

Dodatna pojasnila

Pristojni, dodatne informacije