UP-05 Pobuda za izvedbo lokacijske preveritve

Oddaj pobudo

Ne

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije