UP-08 Sprememba lastništva ali uporabnika nepremičnine za odmero NUSZ

Oddaj vlogo

Ne

Opis postopka

Dodatna pojasnila

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov