UP-10 Zahteva za izdajo mnenja o skladnosti s prostorskimi akti občine

Oddaj zahtevo

Ne

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije