UP-09 Vloga za priznanje začasne 5-letne oprostitve NUSZ

Oddaj vlogo

Ne

Opis postopka

Priloge

Dodatna pojasnila

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov