UP-04 Vloga za začetek postopka za spremembo namenske rabe zemljišča v OPN

Oddaj vlogo

Ne

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije